Uitgesproken 5 juni 2018
uitgesproken 27-05-2014 Opgeheven 24-11-2015
Uitgesproken 11 april 2017 Opgeheven 6 maart 2018
Uitgesproken 27-12-2016
Uitgesproken 27-05-2014 Opgeheven 19-01-2016
Uitgesproken 27-05-2014 Opgeheven 24-11-2015
Uitgesproken 29-10-2013 Opgeheven 07-04-2015
Uitgesproken 27-05-2014 Opgeheven 18-08-2015
Uitgesproken 03-02-2015 Omgezet in WSNP 13-01-2016
Uitgesproken 5 december 2017  
Uitgesproken 23-06-2015 Opgeheven 28-02-2017
uitgesproken 11-11-2014 omgezet in WSNP 25-11-2015
Uitgesproken 16-02-2016 Opgeheven 15 mei 2018
Uitgesproken 22-07-2014 Opgeheven 01-03-2016
Uitgesproken 23-08-2016 Opgeheven 28-02-2017
Uitgesproken 17-01-2017

Hieronder treft U “links” aan naar de (openbare) verslagen in de faillissementen van rechtspersonen, die door ons kantoor periodiek worden uitgebracht en neergelegd ter griffie van de Rechtbank, die het faillissement uitsprak.

Hoewel de faillissementsverslagen openbaar zijn, worden uit privacy-overwegingen de uitgebrachte verslagen in het kader van faillissementen m.b.t. natuurlijke personen niet op deze website gepubliceerd.

De informatie in de openbare verslagen op deze website is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. De curator staat niet in voor de volledigheid en juistheid van de verslagen. Mogelijk is immers dat nog niet alle informatie beschikbaar is of achteraf bijgesteld dient te worden. Dit kan o.a. ingrijpende gevolgen hebben voor de in de verslagen geschetste perspectieven voor crediteuren.

Aan de publicatie van faillissementsverslagen op deze website kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

Momenteel omvat het Insol Law team de curatoren mr René Hofland, mr Ruud Bom en mr drs Arjan van der Knijff, alsmede een aantal door de rechtbank erkende faillissementsmedewerkers.